หน้าแรก

ค้นหา

Custom Search

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ 2556 "นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ"

กรมราชทัณฑ์ นักทัณฑวิทยาแนวข้อสอบ กรมราชทัณฑ์ 2556 (นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ
ราชทัณฑ์ตัวจริง!! กฎหมายความรู้ที่ต้องใช้สอบ สรุปหลักปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เรื่องควรรู้กรมราชทัณฑ์ ข้อสอบชุดพิเศษแบบเน้นๆครบหลักสูตรการสอบ กรมราชทัณฑ์ 2556 นักทัณฑวิทยา (ปริญญาตรี)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
แนวข้อสอบพรราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัีกเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
แนวข้อสอบระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และแนวข้อสอบจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
แนวข้อสอบหลักการบริาหรงานราชทัณฑ์
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
แนวข้อสอบโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกียวข้องกับงานราชทัณฑ์

ข้อกฎหมาย ความรู้ ข้อสอบ แบบเน้นๆรวบรวมและเรียบเรียงโดย: อาจารย์อุดม สุขทอง ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง), รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ทุนเรียนดี), ATC. สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ราคา 300 บาท

ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา 2556,56,แนวข้อสอบ,กรมราชทัณฑ์,นักทัณฑวิทยา,หนังสือ,คู่มือ,สอบกรมราชทัณฑ์,กรมราชทัณฑ์ 2556,ข้อสอบกรมราชทัณฑ์เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายสอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น